08-1534-1535 Call Center
09-3139-8012 English Call Center
090-208-8050 สาขาสนามบินพิษณุโลก
090-208-8060 สาขาสนามบินแพร่
090-208-8070 สาขาสนามบินสุโขทัย
09-3139-3080 สาขาสนามบินลำปาง
055-019700, 09-3139-0020
Transfers สนามบินสุโขทัย
055-337722, 09-3139-8011 Office
055-008887 Fax
 
  เปิดบริการทุกวัน 07.00น. ถึง 22.00น.
 
www.eddy-rentacar.com
facebook/รถเช่า พิษณุโลก
facebook/รถเช่า แพร่
facebook/รถเช่า สุโขทัย
facebook/Eddy Airport Transfer
facebook/รถเช่า ลำปาง
Line ID : eddy18
Email : eddyrentacar@gmail.com
 
 จำนวนผู้เข้าวันนี้
11
 จำนวนผู้เข้าเมื่อวาน
46
 จำนวนผู้เข้าเดือนนี้
892
 จำนวนผู้เข้าเดือนที่แล้ว
1,784
 จำนวนผู้เข้าปีนี้
11,406
 จำนวนผู้เข้าปีที่แล้ว
22,419
 จำนวนผู้เข้าเริ่ม
 17 เม.ย. 58
68,845
   
   
   

ช่องทางการติดต่อ  สาขา สนามบิน พิษณุโลก
สาขา สนามบิน แพร่
สาขา สุโขทัย (รถเช่าและและรถรับส่ง)
สาขา สนามบินลำปาง
บริการจังหวัดใกล้เคียง
  08-1534-1535 Call Center (สำหรับการจอง)
09-3139-8012 English Call Center 
09-0208-8050 สาขาพิษณุโลก
09-0208-8060 สาขาแพร่
09-0208-8070 สาขาสุโขทัย (รถเช่า)
09-3139-3080 สาขาสนามบินลำปาง
055-019700, 09-3139-0020 สาขาสุโขทัย (รถรับส่ง)
055-337722, 09-3139-8011 ออฟฟิต (บัญชี,ธุรการ)
  055-008887
  www.eddy-rentacar.com
  Line ID : eddy18  
  facebook/รถเช่า พิษณุโลก
facebook/รถเช่า แพร่
facebook/รถเช่า สุโขทัย
facebook/Eddy Airport Transfers
facebook/รถเช่า ลำปาง
  eddyrentacar@gmail.com