08-1534-1535 Call Center
09-3139-8012 English Call Center
090-208-8050 สาขาสนามบินพิษณุโลก
090-208-8060 สาขาสนามบินแพร่
090-208-8070 สาขาสนามบินสุโขทัย
09-3139-3080 สาขาสนามบินลำปาง
055-019700, 09-3139-0020
Transfers สนามบินสุโขทัย
055-337722, 09-3139-8011 Office
055-008887 Fax
 
  เปิดบริการทุกวัน 07.00น. ถึง 22.00น.
 
www.eddy-rentacar.com
facebook/รถเช่า พิษณุโลก
facebook/รถเช่า แพร่
facebook/รถเช่า สุโขทัย
facebook/Eddy Airport Transfer
facebook/รถเช่า ลำปาง
Line ID : eddy18
Email : eddyrentacar@gmail.com
 
 จำนวนผู้เข้าวันนี้
20
 จำนวนผู้เข้าเมื่อวาน
88
 จำนวนผู้เข้าเดือนนี้
1,498
 จำนวนผู้เข้าเดือนที่แล้ว
1,734
 จำนวนผู้เข้าปีนี้
15,553
 จำนวนผู้เข้าปีที่แล้ว
22,419
 จำนวนผู้เข้าเริ่ม
 17 เม.ย. 58
73,001
   
   
   

รายละเอียดการเช่า1. ให้บริการเช่ารถแบบขับเอง รายวัน (24 ชั่วโมง) ไม่รวมคนขับไม่รวมน้ำมัน
2. ให้บริการเช่ารถแบบพร้อมคนขับ ราคาตามตกลง 
3. ให้บริการเช่ารถรายเดือน ในราคาพิเศษ! ไม่รวมคนขับ ไม่รวมน้ำมัน 
4. ให้บริการเช่ารถสำหรับหน่วยงานเอกชน และ ราชการ แบบระยะยาว ในราคาพิเศษ 
5. ให้บริการรถตู้ รายวัน รายเดือน (พร้อมคนขับเท่านั้น) ไม่รวมน้ำมัน 


1. รถที่นำมาให้บริการ เป็นรถที่ทางผู้ให้เช่าได้ตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ ด้วยศูนย์บริการ มาตรฐาน ซ่อมบำรุงตามระยะ เพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทางของผู้เช่า
2. รถที่นำมาให้บริการ จัดทำประกันชั้น 1 ทุกคัน 


1. กรุณาโทรสอบถามข้อมูล ราคา รุ่นรถ วัน เวลา ที่ต้องการเช่า เพื่อเป็นข้อมูลในการจอง และเพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน 

 
08-1534-1535 Call Center
093-1398012  English Call Center
090-208-8050 สาขาพิษณุโลก
090-208-8060 สาขาแพร่
090-208-8070 สาขาสุโขทัย
093-1393080สาขาลำปาง

2. เพื่อเป็นการยืนยันว่าลูกค้าจะได้รับรถตามรุ่นและประเภท ที่ลูกค้าต้องการลูกค้าต้องโอนเงินจอง 1,000 บาท ณ วันแจ้งจองรถ 
(กรณีช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว) 
1. บัตรประชาชน / ใบอนุญาติขับขี่ (ไม่หมดอายุ) แสดงตัวจริงขณะทำสัญญา ทางบริษัท จะถ่ายสำเนาเก็บไว้ ตัวจริงคืนให้ผู้เช่า **บริษัท  อาจมีการขอเอกสารประกอบการเช่าเพิ่มเติม ตามเงือนไขของทางบริษัทฯ
2. เงินมัดจำ 5,000 บาท หรือ ล๊อควงเงินบัตรเครดิต 5,000 บาท ได้รับคืนเมื่อคืนรถในสภาพเดิม และน้ำมันเต็มถัง 


1. ผู้เช่าต้องมีอายุ 21 ปี ขึ้นไป 
2. ห้ามเสพหรือพกพาสิ่งเสพติดภาพในรถโดยเด็ดขาด ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมาย ขึ้นมาในรถโดยเด็ดขาด 
3. ห้ามนำรถไปใช้ในการกระทำผิดกฏหมาย ทุกกรณี 
4. สามารถนำรถออกให้นอกพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้ โดยแจ้งให้ทราบ ณ วันทำสัญญา และระบุในสัญญาเช่า 
5. ห้ามนำรถให้ผู้อื่นเช่าช่วงโดยเด็ดขาด